Leren leren

Geen mens leert op dezelfde manier. Voor de verbinding met de werkpraktijk is het erg belangrijk dat deelnemers voor aanvang hun eigen leervragen formuleren en die hebben afgestemd met hun leidinggevende. Naast andere onderwerpen bespreken we de leervragen in de intake.

We sluiten het traject af met een outtake met de individuele deelnemers en hun leidinggevenden. Daarin besteden we aandacht aan de doorwerking van het geleerde in de eigen werkpraktijk.

Van buiten naar binnen

De aanleiding voor een proceshandeling ligt doorgaans buiten: in de vraag van een klant. Daarom werken we in het leertraject van buiten naar binnen. We beginnen bij de procesomgeving, gaan verder met de positie en betekenis van procesmanagement en komen dan uit bij de deelnemer zelf en de rol en verantwoordelijkheid die hij/zij pakt.

Leren van elkaar

In een goed draaiende leergroep zijn de deelnemers elkaars praktijkadviseur. De deelnemers kunnen en zullen veel van elkaar leren tijdens het traject. Het is daarom belangrijk dat zij elkaar goed leren kennen en op basis van vertrouwen met elkaar omgaan.