Bijeenkomst 1: Basisprincipes, positionering, diagnostiek

  • Je maakt kennis met de andere deelnemers. We nemen doelen, opzet en onderdelen van het programma door en lichten de manier van werken tijdens deze module toe.
  • We positioneren procesmanagement ten opzichte van andere stuur- en beheersvormen, kijken naar de variatie in procesmanagement en oefenen met diagnostische hulpmiddelen om zicht te krijgen op de proceselementen in je klussen.
  • We kijken alvast vooruit naar de eindopdracht: het maken van een actieplan van max. 2A4 waarin staat beschreven hoe je het geleerde gaat toepassen in je eigen praktijk. Dit actieplan stuur je uiterlijk een week na bijeenkomst 6 op naar de begeleiders.